Æblehaven er mulighedernes hus. Vi er en attraktiv institution, der tilbyder spændende aktiviteter, gode lege, en aktiv hverdag samt et trygt og godt samspil i vores relationer.

I Æblehaven findes ro og tid til fordybelse.  Der er trivsel og glæde blandt både børn, forældre og personale. Denne trivsel bunder i en inkluderende tænkning, samt engagement, overskud, humor og glæde i vores hverdag. Vi ønsker at medinddrage forældre og lokalsamfund og har et højt kommunikations niveau.

Æblehaven er med fremme i den pædagogiske udvikling. Personalet har en høj faglighed.  Den pædagogiske planlægning og evaluering er med til at give et godt arbejdsmiljø og højne det pædagogiske fokus. Vi arbejder derfor med ”Tegn på læring” og Aktionslæring.

Æblehaven er en institution, der består af to afdelinger, som huser områdets børn og samtidig sørger for at skabe plads til tilflyttere og andre interesserede. Afdelingerne arbejder tæt sammen bl.a. gennem aktiviteter med børnene, vidensdeling, personalemøder, kurser osv.