Et godt læringsmiljø er med til at skabe grobund for læring, trivsel og udvikling. Læringsmiljøet er blandt andet udtryk for, hvordan dagen og dagens aktiviteter er tilrettelagt og struktureret. Det handler også om indretningen i huset og de muligheder for fordybelse det giver.

Leg, læring og udvikling sker som en vekselvirkning mellem de lege børnene selv skaber, voksenplanlagte aktiviteter og dagens rutiner, som f.eks. frokost og bleskift. Læringsmiljøet er hele dagen og danner rammen for barnets hverdag i institutionen.

Bag læringsmiljøet ligger en lang række pædagogiske og didaktiske overvejelser, der tager udgangspunkt i at understøtte børnene i forhold til kropslig, social, emotionel og kognitiv læring og udvikling. Den nye styrkede læreplan er personalets grundredskab til at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer. Den pædagogiske læreplan skal understøtte og tydeliggøre samspillet mellem de mange forhold, læringsmiljøet består af. Den pædagogiske læreplan skal også bidrage til at sætte en retning for og kvalificere, hvordan læringsmiljøet evalueres.